เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับวัดราชบูรณะจัดพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและแห่ผ้าห่มมหาเจดีย์หลวง ในเทศกาลสงกรานต์

22

 

เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับวัดราชบูรณะจัดพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและแห่ผ้าห่มมหาเจดีย์หลวง ในเทศกาลสงกรานต์
 
    เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก และประชาชนชาวพิษณุโลกพร้อมใจประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมกันแห่ผ้าห่มเจดีย์หลวง อัญเชิญขึ้นไปห่มบนยอดเจดีย์หลวง วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยทางวัดราชบูรณะและเทศบาลนครพิษณุโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานและส่งเสริมพระพุทธศาสนา และส่งเสริมความเป็นไทย ทั้งประเพณีการห่มผ้าเจดีย์หลวง การก่อเจดีย์ทรายการประกวดกลองยาว โดยมีนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพี่น้องประชาชนแห่ผ้าห่มเจดีย์หลวง และพระครูสิทธิธรรมวิภัชเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยต่างพร้อมใจกันนำผ้าขึ้นไปห่มเจดีย์หลวง ซึ่งก่อนที่จะนำผ้าขึ้นไปห่มนั้น ทางวัดก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเขียนชื่อตนเองและครอบครัว ไว้บนผืนผ้า ที่ยาวกว่า 30 เมตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
 
    สำหรับเจดีย์หลวง วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งอยู่หลังพระวิหารหลวง ทางด้านทิศตะวันตกของวัด ติดถนนริมฝั่งแม่น้ำน่าน เป็นเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมทำเป็นขั้นๆ ขึ้นไปจนถึงบนสุด เป็นฐานเจดีย์ทรงกลมใหญ่ศิลปะสมัยอยุธยา เป็นเจดีย์ที่สูงใหญ่ แกนในของฐานเป็นดินภายนอกก่ออิฐ หน้ากระดาน 8 เหลี่ยม ยาวด้านละ 9 เมตร สูง 24 เมตร ซ้อนขึ้นไป 12 ชั้น มุมฐานชั้นบนสุดมีจุลเจดีย์ประดับที่มุม ระหว่างจุลเจดีย์ทำเป็นพนักระเบียงติดต่อกันโดยรอบ ตรงกลางเป็นเจดีย์ประธานมีมาลัยเถาซ้อนกัน 5 ชั้น เหนือขึ้นไปเป็นทรงระฆังทรงกลมแต่ชำรุดสูญหายไป เหลือแต่ฐานบัลลังก์เหนือคอระฆังจึงสันนิษฐานว่า จุลเจดีย์น่าจะมีลักษณะเหมือนเจดีย์ประธานแต่มีขนาดย่อส่วนลง เจดีย์วัดราชบูรณะองค์นี้เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และสูงที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2533 กรมศิลปากรได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์รากฐานและก่อยอดเจดีย์วัดราชบูรณะ ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์
 
สำหรับผลการประกวดก่อเจดีย์ทรายโดยจัดสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนสุพรรณกัลยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ รำวงย้อนยุค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนขุนพิเรนทรเทพ 

 

Comments

comments

Comments are closed.