อบจ.พิษณุโลก ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

06

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

    วันที่ 11 เมษายน 2561 ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” จัดโดยศูนย์อำนวยการความปลอดทางถนนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธี ซึ่งในการณรงค์ครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันของการรณรงค์เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดและไม่ประมาทนำไปสู่การลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้ลดลงจากปีที่ 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 108 ราย และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 9 ราย .

Comments

comments

Comments are closed.