จังหวัดพิษณุโลกประชุมสรุปผลแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

14

 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมสรุปผลแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

   วันนี้ ( 12 เม.ย.61 ) ที่ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมสรุปผลแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยในที่ประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ จำนวน 9 ข้อ โดยขอให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการความปลอดภัย เน้นงานด้านการข่าว เฝ้าระวังป้องกันจุดเสี่ยงต่างๆ โดยพื้นที่ที่มีการจัดงานและมีประชาชนจำนวนมาก ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันทุกฝ่าย จัดทำแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมการปฎิบัติการอย่างจริงจัง เพิ่มมาตราการในการบังคับใช้กฎหมาย ตำรวจทางหลวงต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกำหนดแผนปฎิบัติและประสานกับหน่วยงานที่พื้นที่ริมถนนสายหลัก ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้งดนำยานพาหนะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัตติเหตุมาใช้บนทางสาธารณ ให้หน่วยงานร่วมกันสำรวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน  จุดตัดทางรถไฟ การขนส่งทางน้ำ และทางอากาศให้มีความปลอดภัยให้เหล่าทัพจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาน และจุดพักรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา เตรียมความพร้อมในด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุในทุกช่องทาง เพท่อให้การเกิดอุบัติตุลดน้อยลง

   สำหรับการสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ของวันที่ 11 เมษายน 2561 จังหวัดพิษณุโลกมีการเกิดอุบัติเหตุ  10 ครั้ง  เสียชีวิต 1 ราย  บาดเจ็บ 10 ราย สาเหตุหลักเกิดจากการเมาสุรา  ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด  คือรถจักรยานยนต์  เหตุที่เกิดมากที่สุดคือพื้นที่ อำเภอเมืองพิษณุโลก     ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้ตั้งจุดตรวจจุดบริการ ประชาชน  โดยเรียกตรวจผู้ใช้รถใช้ถนน  จำนวน 5,903  คัน  มีผู้ถูกส่งดำเนินคดี  1,840  ราย ส่วนใหญ่เกิดจาก ไม่มีใบขับขี่ และ การไม่สวมหมวกนิรภัย 

    นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบพื้นที่ต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยง โดยเฉพาะถนนหมายเลข 12 พิษณุโลก – หล่มสัก พื้นที่ตำบลชัยนาม บริเวณทางเข้าออกปั๊มน้ำมัน ปตท. ชัยนาม ที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยให้มีการติดป้ายแจ้งเตือนในการลดความเร็วก่อนจะเข้า หรือออกจากการใช้บริการภายในปั๊มน้ำมัน เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง นอกจากนี้ยังได้ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาท  มีน้ำใจเพื่อร่วมทาง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้อุบัติเหตุลดน้อยลงกว่าในปีที่ผ่านมา

Comments

comments

Comments are closed.