รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

08

 

” ทหารดูแล ประชาอุ่นใจ ” รองแม่ทัพภาคที่ 3 ..เยี่ยมจุดบริการประชาชน บูรณาการทุกภาคส่วน ดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์ 2561

พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมรับฟังบรรยายสรุป และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และพบปะประชาชน, ทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ , หน่วยกู้ชีพ,อาสาสมัครกู้ภัย จิตอาสาภาคเอกชน และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจิตอาสาของนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในการซ่อมแซมยานพาหนะ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่ ตามโครงการอาชีวะอาสา ณ จุดบริการประชาชน/อำนวยความสะดวก บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, พลตำรวจตรี ดำรงค์ เพ็ชรพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์, นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1, นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และ พันเอก สุรจิตร สุขเฆม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมตรวจเยี่ยมและต้อนรับ

จากนั้น พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และพบปะประชาชน , หน่วยกู้ชีพ,อาสาสมัครกู้ภัย และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจิตอาสาของนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ในการซ่อมแซมยานพาหนะ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่ ตามโครงการคลินิกช่างของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี , พลตำรวจตรี บัญชา ปั้นประดับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี, พันเอกเพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี, นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี และนายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์ ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี ร่วมตรวจเยี่ยมและต้อนรับ ณ จุดบริการประชาชน/อำนวยความสะดวก บริเวณด้านข้างหน่วยบริการประชาชน ศูนย์จราจรและบริการนักท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561

ตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เพื่อให้การดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วงดังนี้ ช่วงเตรียมความพร้อม การรณรงค์ และเสริมสร้างวินัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 10 เมษายน ๒๕๖๑ และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัย และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง 109 อำเภอใน 52 จังหวัด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยจะดำเนินการภายใต้ ๖ มาตรการสำคัญ ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ กองทัพภาค จัดกำลังพลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์, ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย(กกล.รส.) ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการสกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาเสพติด และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมกับตำรวจ จังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรคับคั่ง พร้อมให้ข้อมูลเส้นทาง โดยต้องมีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ได้รับทราบถึงจุดเสี่ยง และจุดวิกฤต ในการเดินทางทั้งขาไปและกลับ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมกำลังพล เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

กองทัพภาคที่ 3 จึงร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน และอำนวยความสะดวก ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 ถึง 17 เมษายน 2561 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยได้กำหนดจุดบริการไว้ที่ถนนสายหลัก, ถนนสายรอง และในบริเวณถนนชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 144 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนได้มีความปลอดภัย และช่วยลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบกระทำความผิดกฎหมายอีกด้วย

แม่ทัพภาคที่ 3 มีความห่วงใยในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรในปริมาณมาก ประกอบกับเส้นทางในบางพื้นที่ของภาคเหนือมีความสูงชัน เพราะฉะนั้นผู้ขับขี่จึงต้องมีความระมัดระวัง ควรศึกษาเส้นทาง และตรวจสภาพความพร้อมของยานพาหนะ ก่อนการเดินทางไปตามสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกทั้ง ให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ อาทิ การร่วมบูรณาการกับกรมการขนส่งทางบก ที่ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกตรวจจับความเร็วรถด้วยกล้องเลเซอร์ เป็นต้น ที่สำคัญอยากให้ประชาชนร่วมกันตระหนัก และให้ความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

Comments

comments

Comments are closed.