กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมอาชีวอาสา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

19

 

กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมอาชีวอาสา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561พร้อมให้บริการประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอด 24 ชั่วโมง
   เมื่อวันนี้ ( 11 เม.ย.61 ) ที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท ศรีสุทธาออยล์ จำกัด สี่แยกวัดสะกัดน้ำมัน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดศูนย์อาชีวอาสา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยมีนายสุวัฒน์ชัย  ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะกรรมการฯ และ ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล  บุบผะสิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นางสาวพรรณี  สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเปิดกิจกรรมดังกล่าว

  นายสุวัฒน์ชัย  ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 และได้มอบหมายให้สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยให้บริการประชาชนที่เดินทางและใช้พาหนะบนท้องถนน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิเช่น การให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ บริการเครื่องดื่ม น้ำเย็น ผ้าเย็น ให้บริการสอบถามเส้นทางในการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง โดยนักเรียนนักศึกษา สังกัดสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 โดยมีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมแบ่งเป็น 3 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์ที่ 1 บริเวณศูนย์อาหารสี่ทิศ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ศูนย์ที่ 2 ที่บริเวณหน้าสำนักงานอัยการศาลแขวงอำเภอนครไทย และศูนย์ที่ 3 บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท ศรีสุทธาออยล์ จำกัด สี่แยกวัดสะกัดน้ำมัน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แห่งนี้ ทั้งนี้หากประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถมาใช้บริการได้ที่ศูนย์อาชีวอาสาฯ ทั้ง 3 ศูนย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments

comments

Comments are closed.