เทศบาลตำบลน้ำปาด จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

04

 

เทศบาลตำบลน้ำปาด จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

    ที่บริเวณลานพิธีถนนคนเดินเทศบาลตำบลน้ำปาด สิบตำรวจเอกสุชาติ ชมสา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำปาด เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาปาด สิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอน้ำปาด มีขบวนแห่เครื่องสักการะศิลปวัฒนธรรมของชาวอำเภอน้ำปาด มายังลานพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยในงานได้จัดให้มีซุ้มอาหารของแต่ละชุมชนและมีผู้สูงอายุในชุมชนร่วมงานกว่า 1 ร้อยคนด้วยกัน
สิบตำรวจเอกสุชาติ กล่าวว่า ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลน้ำปาดนั้นได้จัดมาตั้งแต่ ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ร่วมยี่สิบแล้ว เป็นการแสดงออกถึงการเคารพบุพการีเคารพต่อบรรพบุรุษที่สร้างบ้านแปลงเมืองน้ำปาดมา  –  ปวินท์ อินกล่ำ  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.