พิษณุโลกเปิดงานประเพณีสงกรานต์ – ทำขนมจีนเส้นสดในงานมหกรรมอาหาร

10

 

พิษณุโลกเปิดงานประเพณีสงกรานต์ – ทำขนมจีนเส้นสดในงานมหกรรมอาหาร

            เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 13 เมษายน 2561 ที่เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ  นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และร่วมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยภายหลังพิธีเปิดงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และคณะ ได้ออกเดินเยี่ยมชมตามซุ้มร้านอาหารภายในงานทุกร้านเพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการค้าอาหาร และชมการสาธิตการทำขนมจีนเส้นสดโดยเป็นวิธีการทำขนมจีนแบบโบราณ ในการนี้นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงมือทำขนมจีนเส้นสดด้วย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวชื่นชมในการร่วมอนุรักษ์การประกอบอาหารไทยโบราณให้คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป

นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า  เทศบาลนครพิษณุโลกจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานและรักษาประเพณีอันดีงามของชาติไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกให้มากขึ้น เทศบาลนครพิษณุโลกได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นตั้งแต่วันที่ 9-15 เมษายน 2561 มีกิจกรรมถนนเล่นน้ำสงกรานต์โดยเทศบาลนครพิษณุโลกบริการน้ำให้ประชาชนได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเต็มที่ตามถนนสายต่างๆ ในตัวเมืองพิษณุโลก  และการจัดงานมหกรรมอาหารบริเวณริมแม่น้ำน่าน มีอาหารสะอาดรสชาติอร่อยจำนวนกว่า 100 ร้าน และการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมากมายโดยหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก และมีกิจกรรมการประกวดนางสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งผลการประกวดนางสงกรานต์งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561

1. รางวัลนางสงกรานต์ เงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

ได้แก่ นางสาวศกุนตลา  ร่วมรักษ์  หมายเลข 1

2. รางวัลรองนางสงกรานต์ คนที่ 1 เงินสด 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ได้แก่  นางสาวเมทิกา  ลือพักตรา หมายเลข 25

3. รางวัลรองนางสงกรานต์ คนที่ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ได้แก่ นางสาววีริศรา  ตันกลิ่น หมายเลข 15

4. รางวัลรองนางสงกรานต์ คนที่ 3 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ได้แก่ นางสาวจิตรลดา ยังคัง หมายเลข 20

5. รางวัลรองนางสงกรานต์ คนที่ 4 เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์  นิลพัฒน์ หมายเลข 6

 

Comments

comments

Comments are closed.