อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีสำหรับเด็ก และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

16

 

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีสำหรับเด็ก และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

    วันที่ 23 เมษายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2561 – 4 พฤษภาคม 2561 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ณ ศูนย์ฝึกดนตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภายในโรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับโรงเรียนจ่าการบุญ โดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน และเยาวชนได้รับประสบการณ์ทางด้านดนตรีนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองให้แก่นักเรียนและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นประสบการณ์ใช้แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในหรือภายนอกโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนด้วยการใช้ศิลปะทางด้านดนตรีเป็นสื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
สำหรับในการดำเนินโครงการครั้งนี้มีนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจำนวน 169 คน ประกอบด้วย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนชุมชนวัดธรรมจักร โรงเรียนโรจนวิทย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนสิ่นหมิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนเทศบาลวัดท่ามะปราง และโรงเรียนจ่าการบุญ โดยแยกประเภทดนตรีตามความสนใจของผู้เรียน ประกอบด้วย ดนตรีสากล ได้แก่ กีตาร์ ลูคูเลเล่ และวงโยธวาทิต ดนตรีไทย ได้แก่ ขลุ่ย ปี่ ระนาด ซออู้ ซอด้วง ขิม.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”4889″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.