โปรแกรมตรวจสุขภาพดี ประจำ 2018

34

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพดี  ประจำ  2018

อาทิ  เช่น   การตรวจวัดพื้นฐาน   :  การวัดสัญญาณชีพ, การหาค่าดัชนีมวลกาย

การตรวจร่างกายโดยแพทย์

ตรวจการทำงานของตับ

ตรวจดูการสะสมสารพิษในตับ

ตรวจอุจาระหาความผอดปกติ

“แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก”

อาทิ  เช่น  การตรวจคัดกรอกมะเร็งปากมดลูก       ราคาพิเศษ  1,000  บาท  ราคาปกติ  1,244  บาท

การตรวจคัดกรอกมะเร็งปากมดลูก+อัลตร้าซาวต์ช่องท้องส่วนล่าง  ราคาพิเศษ  2,600  บาท  ราคาปกติ  2,765  บาท

ฝังยาคุมกำเนิด (ชนิด  3  ปี)      ราคาพิเศษ  5,800  บาท   ราคาปกติ  5,992  บาท

มีอีกหลายโปรแกรม  หาท่านสนใจ  ติดต่อสอบถามได้ที่  โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก    โทร. 1719  หรือ

0-5521-222  ต่อ  2409-2410

Comments

comments

Comments are closed.