เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ด้วยโปรโมชั่น วัคซีน เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียน

02

 

สริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย  ด้วยโปรโมชั่น  วัคซีน  เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียน

  โรงพยาบาลพิษณุเวช  จัดโปรโมชั่น วัคซีนสำหรับเด็ก  เริ่ม  1  พ.ค. –  30 มิ.ย. 61  อาทิ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  วัคซีนคอตีบ  ไอกรน  บาดทะยัก   วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ   เอ   วัคซีนสุกใส     สอบถามข้อมูลเพ่ิ่มเติมได้ที่  โทร.  055-90-9000  หรือ  PSV  Call  Center  1208                   

Comments

comments

Comments are closed.