อบจ.พิษณุโลก ร่วมส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อ.บางกระทุ่ม

39

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ อ.บางกระทุ่ม

     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) ณ โครงการขุดลอกคลองบ้านโกรงเกรง ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ภายในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการ, องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ร่วมมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กนักเรียน, มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน และปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก นอกจากนี้มีการให้บริการตรวจสภาพเครื่องยนต์, บริการตัดผมโดยช่างเสริมสวยมืออาชีพจากภาคเอกชน, บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการจำหน่ายสินค้าชุมชนของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้สำหรับโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกองทัพบกกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยมีการกำหนดแผนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น จังหวัด และภาครัฐ เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างน้ำให้เหมาะสม โดยใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกสนับสนุน เนื่องจากบริเวณพื้นที่บริเวณคลองโกรงเกรงเป็นลำห้วยผ่านหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้ทั้งอุปโภค และประกอบอาชีพทางการเกษตร ปัจจุบันลำห้วยเดิมตื้นเขินเนื่องจากมีเศษตะกอนทับถมและมีวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อถึงฤดูฝนน้ำได้ล้นท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนเสียหาย และฤดูแล้งประชาชนขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและประกอบอาชีพทางการเกษตรจำเป็นต้องการอนุรักษ์ฟื้นฟูโดยการขุดลอก ทางกองทัพภาคที่ 3 จึงได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาจัดการทรัพยากรน้ำตามโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยมอบหมายให้กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 และดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 เป็นคลองขนาดกว้างเฉลี่ย 65 เมตร ยาว 3,900 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร เพื่อขุดลอกวัชพืชที่ปกคลุมและขุดดินออกจากพื้นที่ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น โดยในการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 2,900 ไร่ และมีประชาชนได้รับประโยชน์ 260 ครัวเรือน.

Comments

comments

Comments are closed.