ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสแพทย์ทหารอุตรดิตถ์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุถล่ม ในพื้นที่อำเภอตรอน อุตรดิตถ์

16

 

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสแพทย์ทหารอุตรดิตถ์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุถล่ม ในพื้นที่อำเภอตรอน อุตรดิตถ์
   จากที่ได้เกิดเหตุการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่ ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ในเย็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาทำให้ บ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหาย จำนวน 16 หลัง ดังนั้น พลตรีชัยเดช สุรวดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 จึงได้สั่งการให้ หน่วยทหารในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือ โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ได้จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้นำชุมชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสำรวจความเสียหาย และ เข้าทำการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎร
โดยในวันที่14 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา พันเอกสมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ของ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เข้าให้การรักษาพยาบาล และ สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่ 3 ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในทันทีที่เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ ซึ่งทำให้ประชาชนที่ได้รับบริการ และ กำลังใจจากพูดคุยของชุดแพทย์่ มีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้น โดยพร้อมที่จะร่วมกับภาครัฐในการปรับปรุงบ้านเรือนของตนเองที่ได้รับความเสียหาย และ จะร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.