เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ออกเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ ยากจน ที่ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม

06

 

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ออกเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ ยากจน ที่ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม

   วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ ยากจน ในพื้นที่ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 2 ราย โดยรายแรกเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ นางปลิว เนียมฉิน อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 4 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม ซึ่งมีฐานะทางครอบครัวยากจนแต่เป็นคนดี  และรายที่2 เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ นายวีระ ยางกลั่น อายุ 62 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 50/5 หมู่ที่ 1 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนเช่นกัน และพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งทั้งสองแห่งที่เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจ  ทางเหล่ากาชาดได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวนหนึ่ง พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค และผ้าห่ม ให้แก่ทั้ง 2 ครอบครัวด้วยทั้งนี้ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอบางกระทุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสนามคลี บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นอีกด้วย

Comments

comments

Comments are closed.