ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ร่วมใจภาคีเครือข่ายภาคเอกชน โครงการประชารัฐร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

12

 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ร่วมใจภาคีเครือข่ายภาคเอกชน โครงการประชารัฐร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

      เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๑ ศบภ.บน.๔๖ เยียวยาหลังน้ำลด// ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ นำโดย นาวาอากาศเอก นราธิป พุทธสีมา รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ร่วมใจภาคีเครือข่ายภาคเอกชน โครงการประชารัฐร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด
โดยให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ ตัดผมชาย – หญิง และการแสดงดนตรี พร้อมทั้งมอบวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก

เครือข่ายภาคเอกชน
ร่วมบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัย

๑. ร้าน ส.กีฬาภัณฑ์ บริจาครถจักรยาน จำนวน ๒ คัน
๒. ชมรมทำดีเพื่อแผ่นดิน บริจาคอุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวัน งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท
๓. ร้าน SHINSANZEN SUSHI บริจาคเงิน ๑,๕๐๐ บาท
๔. ร้านสามดีเฟอร์นิเจอร์ บริจาคโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ ชุด
๕. มูลนิธิประสาทบุญสถาน บริจาคสิ่งของ
๖. ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี พิษณุโลก บริจาคสิ่งของ
๗. โรงแรม เอส.เค.พาวิลเลี่ยน บริจาคสิ่งของ
๘. ร้านนิดกรอบรูป บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
๙. ชมรมสะสมบุญ บริจาคเงิน ๑,๕๐๐ บาท
๑๐. โรงพยาบาลพิษณุเวช สนับสนุนทีมแพทย์

 

Comments

comments

Comments are closed.