กธจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

19

 

กธจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดพิษณุโลก ที่ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำเพื่อให้การบริหารโครงการฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส

   วันนี้ ( 17 พ.ค.61 )  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายมาโนช  ธีระเพ็ญแสง คณะกรรมการ กธจ. ภาคประชาสังคม อำเภอพรหมพิราม ในฐานะเป็นผู้แทนของรองประธาน กธจ.พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการ กธจ. จากภาคส่วนต่างๆ   ได้ลงพื้นที่ตำบลหนองกุลาและร่วมประชุมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสเดินทางมาติดตามและสอดส่อง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา มีการดำเนินจำนวน 1 โครงการ คือโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ของหมู่ที่ 10 บ้านบึงพิงถึงหมู่ที่ 2 บ้านท่าไม้งาม ตำบลหนองกุลา งบประมาณ 3,100,000 บาท

   นายมาโนช  ธีระเพ็ญแสง คณะกรรมการ กธจ. ภาคประชาสังคม อำเภอพรหมพิราม กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ กธจ. ในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการสอดส่องโครงการแผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีทั้งสิ้น 15โครงการ โดยในวันนี้ได้มาตรวจติดตามและสอดส่องจำนวน 2 โครงการประกอบด้วย  โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนของหมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุลา จากเดิมเป็นถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal  เป็นหลุม เป็นบ่อ การคมนาคมของคนในพื้นที่ไม่สะดวก จึงมีการของบประมาณเพื่อนำมาปรับปรุงให้เป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 1,410 เมตร งบประมาณ 3,100,000 บาท ซึ่งหลังจากปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้ประชาชนใน 6 หมู่บ้าน ของ 2 ตำบล คือตำบลหนองกุลาและตำบลนิคมพัฒนา ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับปรุงไปแล้วกว่า 40 เปอร์เซนต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2561 นี้ ส่วนอีกหนึ่งโครงการที่คณะกรรมการ กธจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามและสอดส่อง คือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หน้าวัดปากพิงตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการทำสัญญาในการก่อสร้างกับผู้รับเหมา ทั้งนี้การลงพื้นที่ไปตรวจติดตามและสอดส่อง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดพิษณุโลก ของคณะกรรมการ กธจ. พิษณุโลก ในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นมากที่สุด

Comments

comments

Comments are closed.