สุโขทัยประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับจังหวัด

01

 

สุโขทัยประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับจังหวัด

   เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ 17 พฤษภาคม 2561 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับจังหวัดสุโขทัยและนายอำเภอ ทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมศรีนคร ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 3 โดยที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืนจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 3 เวทีที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมรวม 297,532 คน ,สรุปปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการจัดเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีปัญหาทั้งสิ้นรวม 9,732 ปัญหา ซึ่งนายอำเภอจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งส่วนกลางต่อไป

 

02

 

   ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท ,โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 300,000 บาท) , โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วย

 

03

Comments

comments

Comments are closed.