นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นำจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด ถวายเป็นพระราชกุศล

05

 

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นำจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด ถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ที่วัดบ้านป่า ตำบลบ้านป่า

     วันนี้ ( 18 พ.ค.61 ) ที่วัดบ้านป่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ทหารจากกองพันทหารม้าที่ 9 และ กลุ่มจิตอาสาตำบลบ้านป่า ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านป่า ด้วยการตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ ทาสีศาลาอเนกประสงค์ ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา  เก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ตามโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตลอดจนยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม มีจิตสาธารณะในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

Comments

comments

Comments are closed.