อบจ.พิษณุโลก จัดการแข่งขันเทนนิสยุวชน เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก

07

 

อบจ.พิษณุโลก จัดการแข่งขันเทนนิสยุวชน เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก

    นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดการแข่งขันเทนนิสยุวชน เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2561 ณ สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และสนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 15 รุ่น ดังนี้
1. รุ่น ไม่เกิน 8 ปีรวม แข่งขันแบบเล่นเกมส์
2. รุ่น 8 ปีรวม ชาย/หญิง
3. รุ่น 10 ปี ชาย/หญิง
4. รุ่น 12 ปี ชาย/หญิง
5. รุ่น 14 ปี ชาย/หญิง
6. รุ่น 16 ปี ชาย/หญิง
7. รุ่น 18 ปี ชาย/หญิง
8. รุ่น ทั่วไป ชาย/หญิง
9. รุ่น ทั่วไป (มือใหม่) ชาย/หญิง
10. รุ่น 40 ปี ชาย/หญิง
11. รุ่น 45 ปี ชาย
12. รุ่น 50 ปี ชาย
13. รุ่น 55 ปี ชาย
14. รุ่น 60 ปี ชาย
15. รุ่น 65 ปี ชาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ ฝ่ายกีฬาและการท่องเที่ยว กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ส่วนสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-321305 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ppao.go.th และชมรมกีฬาเทนนิส ณ สนามเทนนิสหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เดชา ศรีสุข โทรศัพท์ 080-5185054 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2561.

Comments

comments

Comments are closed.