อบจ.พิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่พร้อมยุทโธปกรณ์ร่วมตรวจความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2561

16

 

อบจ.พิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่พร้อมยุทโธปกรณ์ร่วมตรวจความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2561

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่สวนสาธารณะบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมยุทโธปกรณ์เข้าร่วมพิธี “ตรวจความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2561” เพื่อเป็นการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนเกิดสถานการณ์จริง โดยมี พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุในพื้นที่ภาคเหนือทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากในพื้นที่รับผิดชอบ จัดกองทัพภาคที่ 3 ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 จึงได้กำหนดจัดให้มีการ “ตรวจความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2561” ขึ้นเพื่อตอบรับนโยบายรัฐบาลและกองทัพบกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ สำหรับในการตรวจความพร้อมครั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ประกอบด้วย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิประสาทบุญสถาน พิษณุโลก สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ พิษณุโลก และหน่วยกู้ภัยบูรพา พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้นำรถกู้ภัยส่องแสงสว่าง บอลลูน เรือเร็ว และเครื่องยิงเชือกช่วยชีวิต เข้าร่วมตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
โดยในการตรวจความพร้อมฯ ครั้งนี้มีการจำลองสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยขึ้น เช่น การสำรวจและประเมินสถานการณ์ด้วยชุดสำรวจตรวจสอบพื้นที่, การคัดกรองผู้ประสบภัยในพื้นที่, การลำเลียงผู้ประสบภัย, การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของชุดประดาน้ำ, ชุดกู้ภัย, ชุดพยาบาล พร้อมทั้งยังมีการสาธิตการส่งกลับผู้ประสบภัยโดยทางอากาศยาน และสาธิตการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วยงานอีกด้วย.

Comments

comments

Comments are closed.