อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมแข่งขัน “หม่าม้าหมุดเกมส์ จ.ระยอง

04

 

อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมแข่งขัน “หม่าม้าหมุดเกมส์ จ.ระยอง

   วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะและให้กำลังใจนักกีฬาผู้สูงอายุจากชมรมส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 61 คน ในโอกาสเข้าพบก่อนเดินทางเป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลกไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 “หม่าม้าหมุดเกมส์” ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกาย จิตใจและอารมณ์ที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี้สำหรับในการแข่งขันกีฬาฯ “หม่าม้าหมุดเกมส์” ครั้งนี้แบ่งออกเป็น 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กอล์ฟ, วู้ดบอล, หมากรุกไทย, ลีลาศ, แอโรบิกมวยไทย, เปตอง, กรีฑา, แบดมินตัน, ตะกร้อวง และเกทบอล กีฬาสาธิต รวมทั้งมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ หรือ BIG KARAOKE 2018 ซึ่งแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ 60 ปี และ 65 ปี โดยเพลงที่ใช้ในการประกวดจะเป็นเพลงลูกทุ่งและลูกกรุง และในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่ชมรมส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งนำรถบัสจำนวน 2 คัน และเจ้าหน้าที่พาคณะนักกีฬาผู้สูงอายุเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย.

Comments

comments

Comments are closed.