จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

30

 

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ร่วมปลูกต้นไม้กว่า 2,000 ต้น ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561

    วันนี้ ( 29 พ.ค.61 ) ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และรองเจ้าคณะภาค 5 พร้อมด้วยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561 สำหรับกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจัดขึ้น ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งรัฐบาลและกรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมและรณรงค์ปลูกต้นไม้ในสถานที่ต่างๆ โดยเชิญชวนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ประกอบปัจจุบันการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ ในครั้งมีขึ้น ณ บริเวณวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ประกอบด้วย ไม้มงคล ไม้ยืนต้นมีดอกสวยงาม จำนวน 2,000 ต้น ได้แก่ ไม้สัก พะยูง ราชพฤกษ์ ประดู่ มะค่าโมง ตะเคียนทอง ยางนา ชมพูพันธุ์ทิพย์ อินทนิล ตะแบก นางพญาเสือโคร่ง ขนุน มะขามป้อม มะขาวเปรี้ยวยักษ์ เพกา ขี้เหล็ก เป็นต้น เพื่อสนองต่อแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ และเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดพิษณุโลก ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งในอนาคตจะได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป​

Comments

comments

Comments are closed.