คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารพระเจ้าเม็งราย และปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ภายในพุทธมณฑลสมโภช 750 ปี

41

 

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารพระเจ้าเม็งราย และปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ภายในพุทธมณฑลสมโภช 750 ปี

          คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย และคณะศรัทธาจากต่างจังหวัด ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารพระเจ้าเม็งราย และพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ภายในบริเวณพุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย

          วันนี้ (29 พ.ค. 61) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารพระเจ้าเม็งราย และพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ภายในพุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจิมแผ่นศิลาฤกษ์ อิฐทอง อิฐเงิน และไม้มงคลต่างๆ เพื่อที่จะนำไปลงในแท่นพิธีหลัง จากนั้นได้จัดให้มีขบวนแห่อัญเชิญแผ่นศิลาฤกษ์ และต้นศรีมหาโพธิ์ เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีองค์พระใหญ่ มีพุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย พร้อมใจกันแต่งชุดขาวปฏิบัติธรรม ร่วมขบวนแห่แผ่นศิลาฤกษ์ อิฐเงิน อิฐทอง และต้นศรีมหาโพธิ์ ไปยังแท่นพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารพระเจ้าเม็งรายที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจ้าค่าคิง พร้อมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ และต้นไม้มงคลกว่า 2000 ต้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าค่าคิง พระพุทธรูปประจำพระชนมายุของพระพญามังราย ผู้สร้างเมืองเชียงรายพร้อมทำพิธีตอกไม้มงคล วางอิฐเงิน อิฐทอง แผ่นศิลาฤกษ์ ใส่วัตถุมงคล เพชรนิลจินดา และโปรยดอกไม้ ประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 วัดพระแก้วพระอารามหลวง พรมน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมนำพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประกอบด้วย ต้นไทร ต้นพิกุล ต้นสารภี ต้นตะเคียนทอง ต้นสาละอินเดีย ต้นหว้าและต้นยางนา รวมทั้งสิ้น 2561 ต้น เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรมและชุดพื้นเมืองสีขาว เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

///////////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Comments

comments

Comments are closed.