กองบิน ๔๖ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

48

 

กองบิน ๔๖ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

     เมื่อ ๒๙ พ.ค.๖๑  ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต.บึงพระ อ.เมือง จว.พิษณุโลก โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานพิธีฯ  นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี สมนึก สวัสดี นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๔๖ เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

Comments

comments

Comments are closed.