อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

17

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

    เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช จำนวน 3 รอบ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้สำหรับวันวิสาขบูชาถือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยองค์การสหประชาชาติได้ยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดบำเพ็ญคุณความดีร่วมกัน.

Comments

comments

Comments are closed.