อบจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.แพร่

23

 

อบจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.แพร่

   วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นางกุลชา บัญสว่าง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 50 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการ “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เพื่อศึกษาดูงานในหัวข้อ การบริหารเพื่อความโปร่งใสในองค์กรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสภา อบจ.แพร่ การเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น.

Comments

comments

Comments are closed.