ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบโล่พร้อมเงินรางวัลให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรดีเด่น ด้านปศุสัตว์ของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561

05

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบโล่พร้อมเงินรางวัลให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรดีเด่น ด้านปศุสัตว์ของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561

วันนี้ ( 30 พ.ค.61 ) ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการมอบโล่และเงินรางวัลให้กับเกษตรกรดีเด่น ด้านปศุสัตว์ ของจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปี 2561 ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดีเด่นด้านปศุสัตว์ ได้แก่ เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น หมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ดีเด่น และหมู่บ้านและกลุ่มที่มีผลการดำเนินโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติตามแนวพระราชดำริดีเด่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้เจริญก้าวหน้า สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้พิจารณาคัดเลือกแบ่งเกษตรกรและกลุ่มเกษตร ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับปศุสัตว์เขต และระดับประเทศ

   สำหรับในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ทางสำนักปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตร เพื่อส่งเข้าร่วมประกวด ระดับจังหวัด ระดับปศุสัตว์เขต และระดับประเทศ และชนะเลิศในแต่ละประเภท มีดังนี้

  1. รางวัลเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ระดับประเทศ ประเภทอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง ได้แก่ บิ๊กไอซ์ฟาร์มควายไทย ของนายสมบัติ  ทำละเอียด บ้านเลขที่ 53 หมู่ 1 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  2. รางวัลหมู่บ้าน/กลุ่มที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ระดับปศุสัตว์เขต 6 รางวัลชนะเลิศได้แก่ กลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อการเกษตรดีเด่น บ้านบางผี ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
  3. รางวัลหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 6 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ตำบลทับยายเชียง หมู่ที่ 1 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  4. [ngg_images source=”galleries” container_ids=”4985″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]
แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.