รพ.กรุงเทพพิษณุโลก เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ (มีคลิปข่าว)

09

 

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

   วันที่  31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ชั้นที่ 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก นพ. องอาจ เลิศขจรสิน ผอ. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก

 

 

พล.ต.นพ.นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 4 และคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด เป็นประธาน เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นการบริการที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานในสถานประกอบการ ทำให้พนักงานได้รับการดูแล รักษาได้อย่างทันท่วงที และเพื่อให้เป็นสถานประกอบการทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ ตรวจสุขภาพความเสี่ยงรายการต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินงานและการบริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ที่เป็นเลิศของภาคเหนือตอนล่าง
ตามนโยบายภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน ) มุ่งเน้นในการดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงสุด  / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.