ทต.บ้านคลอง จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

17

 

เทศบาลตำบลบ้านคลอง ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 รักษ์โลกเลิกพลาสติก
  วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ.เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 ” รักษ์โลก เลิกพลาสติก ” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและตระหนักกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับประชาชนเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษเกิดขึ้นจากการผลิต การบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเกิดความรู้และความเข้าใจพร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี สหประชาชาติร่วมกับภาครัฐบาลประเทศสวีเดนได้จัดการประชุมที่เรียกว่า การประชุมสหประชาชาติ เรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เมื่อวันที่ 5 ถึง 16 มิถุนายน 2515 กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดน จึงมีการทำร่างข้อเสนอต่างๆร่วมกันวางแผนปฏิญาณว่าสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนและสื่อมวลชนหลายแขนงรวมถึงทั้งตัวแทนเยาวชนกลุ่มนักศึกษาทั่วโลกและผลการประชุมในครั้งนั้นประสบความสำเร็จอย่างงดงามเพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อขจัดอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังคุกคามและเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือวังชาติทั่วโลก จึงได้กำหนดให้วันแรกของการประชุมคือวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวัน “สิ่งแวดล้อมโลก ”  / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.