ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยเด็กเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่จังหวัดเชียงราย

11

 

ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยเด็กเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่จังหวัดเชียงราย

วันนี้ ( 7 มิ.ย. 61) ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะกับผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพิเศษบรรยายในวิชา “กำเนิดไทย” แก่เด็กและเยาวชนซึ่งวิชา “กำเนิดไทย” เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ อยากให้ลูกหลานได้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของบรรพชนของลูกหลานไทยทุกวันนี้ท่านได้เสียสละ สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับประเทศไทยของเรามากมาย จึงอยากให้ลูกหลานช่วยกันสืบสานของการเสียสละ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต โดยมีนายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ

นายนภสินธุ์  นาชัยพลอย ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ได้เปิดทำการครั้งแรกเมื่อ 1 ธ.ค. 2547 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งพินิจและคุ้มครองเด็ก  โดยมีเยาวชน ส่วนใหญ่จะกระทำผิดข้อหายาเสพติด ปัจจุบันในสถานพินิจมีเด็กและเยาวชนอยู่ในการดูแลรวมจำนวน 83 คน เป็นชาย 69 คน เป็นหญิง 14 คน เป็นเด็กเยาวชนอายุต่ำสุด 14 ปี และอายุสูงสุด 18 ปี ซึ่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนภาคีเครือข่าย จัดทำกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนของการควบคุมช่วยเหลือทำให้เกิดการเรียนรู้ มิให้กลับไปทำผิดซ้ำตามโครงการการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนพร้อมการจัดการศึกษาการเรียนรู้จากส่วนต่างๆ ให้มากขึ้น

หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ให้มีการติดตามประเมินผลการทำงานขององค์กรทั่วประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ซึ่งจะต้องจัดส่งเด็กเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม รับการพัฒนา ให้ได้รับการฟื้นฟูบำบัด เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำเมื่อกลับไปแล้วจะได้รับการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นมีการบูรณาการร่วมกันในการจัดหาอาชีพให้มีงานทำของเด็กและเยาวชน

         สำหรับการแก้ไขปัญหาที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จะมีปัญหาแตกต่างจากสถานพินิจฯอื่นๆ ทางด้านปัญหาเด็กเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกันยาเสพติดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน จะมีเด็กที่ไม่ได้รับสัญชาติได้กระทำความผิด ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเพิ่มเติมจากฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางด้านศิลธรรม การประพฤติการปฏิบัติตนให้ถูกต้องไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

////////////////

นายปฏิพัทธ์ นามนวล นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Comments

comments

Comments are closed.