ม.นเรศวร สร้างงานวิจัยจ่าเฉยอัจฉริยะ นวัตกรรมใหม่(มีคลิป)

10

 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกแบบและวิจัยงาน จ่าเฉยอัจฉริยะ นวัตกรรมคนไทย ลดการรั่วไหลเงินตราต่างประเทศ

   วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ รศ.ดร.มงคล เอกปัญญาพงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หัวหน้าโครงงานระบบจ่าเฉยอัจฉริยะ พร้อมระบบออกแบบใบสั่งอัตโนมัติ ระบบดังกล่าว จะทำหน้าที่บันทึก

 

 

ภาพ การจราจรและการออกใบสั่งอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานและภาระของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในการออกใบสั่งแก่ผู้ขับขี่ที่กระทำความผิด ซึ่งในตอนนี้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้กระทำความผิดจำนวนมากและเกิดขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน ที่ยากต่อการออกใบสั่งเพราะจะส่งผลกระทบให้สภาพการจราจรแย่ลงกว่าเดิม
ทั้งนี้ระบบจ่าเฉยอัจฉริยะซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของคนไทย ได้มีการติดตั้งใช้จริงในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยมีการขยายผล ซึ่งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตํารวจแถลงต่อสื่อมวลชน ว่าได้ดำเนินการติดตั้งกล้องจับรถเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน หรือกล้อง Lane Change ตรวจจับการขับรถ ปาด เบียด ทางขึ้นสะพานและทางอุโมงค์ลอดทางแยก เพิ่ม 15 จุดทั่วกรุงเทพฯและจากการประมูลในโครงการติดตั้ง Lane Change ของกองบังคับการตำรวจจราจร ซึ่งมีการประมูลแข่งขันโดยการใช้เทคโนโลยีของประเทศเยอรมันนีและแคนาดาเข้าร่วมด้วย ผลปรากฏว่า จ่าเฉยอัจฉริยะ ชนะการประมูล เนื่องจากเป็นระบบที่มีความแม่นยำที่สุด การประมวลภาพเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากต่อการอ่านป้ายทะเบียน ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณของโครงการดังกล่าวไปกว่า 15 ล้านบาท ลดการรั่วไหลเงินตราต่างประเทศ และลดการนำเข้าสินค้าต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.