เชียงรายทำพิธีสืบชะตาป่า ดิน น้ำ พร้อมสร้างฝายมีชีวิต หวังเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

08

 

เชียงรายทำพิธีสืบชะตาป่า ดิน น้ำ พร้อมสร้างฝายมีชีวิต หวังเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

     กลุ่มพลังมวลชน จิตอาสา เครือข่ายปราชญ์ชุมชน ในพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมทำพิธีสืบชะตาป่า ดิน น้ำ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์สร้างความชุ่มชื้นจากน้ำฝน ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์

   ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย ร่วมกับปราชญ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย เครือข่ายองค์กรชุมชน และกลุ่มจิตอาสา ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการปราชญ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย และฝายมีชีวิต อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดเชียงราย ที่บริเวณป่าต้นน้ำบ้านปางอาณาเขต ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง เจ้าคณะอำเภอแม่สาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีสืบชะตาป่า ดิน น้ำ และมีการห่มผ้าให้กับต้นไม้บริเวณพิธีทำฝาย พร้อมปักเสาหลักให้แก่ฝายมีชีวิต เป็นการนำภูมิปัญญาบรรพบุรุษซึ่งแต่ละพื้นที่อาจจะเรียกแตกต่างกันไป เช่น เหมืองฝาย เหมืองไส้ไก่ นบกั้นน้ำ ล้วนเป็นความรู้สำคัญที่นับวันจะถูกลืมเพราะกระแสพัฒนาสมัยใหม่เน้นการใช้โครงสร้างแข็ง ปูนเหล็กทำให้เกิดการทำลายระบบนิเวศ

     ฝายมีชีวิตทำหน้าที่เต็มน้ำในดิน เก็บน้ำไว้กับดิน สร้างความชุ่มชื้นจากฤดูฝนเอาไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ นับเป็นการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพราะใช้แรงงานในชุมชนและเครือข่ายในท้องถิ่น ยึดหลัก ใครมีแรงช่วยแรง ใครมีเงินช่วยเงิน ไครมีอุปกรณ์ก็ช่วยอุปกรณ์ หรือวัสดุจากธรรมชาติที่หาง่ายและสะดวก

Comments

comments

Comments are closed.