สนพ.อุตรดิตถ์ เร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

05

 

สนพ.อุตรดิตถ์ เร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้า เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชน

วันที่ 11 มิ.ย. 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ โดย นายมานิตย์ มงคลชื่น
ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้ใบรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าในการประกอบอาชีพ ภายใต้ชื่อ

 

06

 

โครงการ”หนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้า”โดยมีนายบงกช วิเศษทักษ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายนรงค์ วงษ์กระสัน รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 20 คน ในระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

โครงการดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1.อบรมภาคทฤษฎี
18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11-13 มิ.ย. 61 กิจกรรมที่ 2 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ภาคปฏิบัติ) ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. 61 และกิจกรรมที่ 3 การรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าเพื่อใช้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ในวันที่ 15 มิ.ย. 61 ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ให้กับช่างไฟฟ้าในชุมชน รวมทั้งเพื่อสร้างการเรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า และการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับช่างไฟฟ้าในชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนมากขึ้น

ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมดจะได้รับใบรับรองความรู้ความสามารถจากทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ และได้รับเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุตรดิตถ์ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ จะเป็นผู้ให้การสนับสนุน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด  – ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

07

Comments

comments

Comments are closed.