นายกเทศมนตรี มอบโล่ผู้สูงอายุ 100 ปี เขตเทศบาลนครพิษณุโลก

20

 

นายกเทศมนตรี มอบโล่ผู้สูงอายุ 100 ปี เขตเทศบาลนครพิษณุโลก

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่บ้านเลขที่ 46 ถนนบรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ลงพื้นที่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปี เขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายเทพ ภู่พานิช อายุ 101 ปี นางสง่า สนั่นนาม อายุ103 ปี และนางเทียม ชุ่มเจริญ อายุ 101 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและอายุยืนยาวต่อไป

22

Comments

comments

Comments are closed.