อบจ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การให้บริการสนามฟุตบอล 1 (สนามที่มีอัฒจันทร์) สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

01

 

อบจ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การให้บริการสนามฟุตบอล 1 (สนามที่มีอัฒจันทร์) สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการปรับปรุงรั้วเหล็กรอบสนามฟุตบอล 1 (สนามที่มีอัฒจันทร์) ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการและทรัพย์สินของประชาชน ที่มาใช้บริการ รวมทั้งป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าไปรบกวน สร้างความรำคาญ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิด-ปิด ประตูทางเข้าสนามฟุตบอล 1 ดังนี้
ประตู 2 และ 3 เปิดทุกวัน ช่วงเวลา 05.30 น. – 07.30 น. และ 16.30 น. – 19.30 น.
ประตู 1, 4, 5 และ 6 เปิดเฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬา หรือมีการจัดกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ติดต่อได้ที่ ฝ่ายกีฬาและการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าด้านในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โทร.055-231305 ในวันและเวลาราชการ.

Comments

comments

Comments are closed.