นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

02

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ตามแผนการออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนมิถุนายน 2561 โครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อาคาร 2 ชั้น 1 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก .

Comments

comments

Comments are closed.