โปรโมรชั่นวัคซีน ชนิด 4 สายพันธุ์

01

 

 

โปรโมรชั่นวัคซีน  ชนิด  4  สายพันธุ์  Fluquadri  0.5  ml. 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  ช่วยลดความรุนแรงของโรค  ลดการเสียชีวิต  โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในเด็ก  ผู้ใหญ่  ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง  และผู้สูงอายุ   โปรโมรชั่นวัคซีน  ชนิด  4  สายพันธุ์  Fluquadri  0.5  ml.  พิเศษ  เพียง  900.- / เข็ม  ราคาปกติ  1,110.-  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  PSV  Call  Center  โทร.  1208

Comments

comments

Comments are closed.