พ่อเมืองเชียงราย หารือด่วน กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียตกต่ำ

18

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียอย่างเป็นระบบ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมหารือร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย หรือ สับปะรดโรงงาน ที่ขณะนี้มีผลผลิตจำนวนมาก ทำให้ราคาตกต่ำ เหลือกิโลกรัมละ 80 สตางค์  และไม่มีจุดรับซื้อผลผลิต ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้รับผลกระทบอย่างมาก

นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในจังหวัดเชียงราย มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 30 ของผลผลิตทั้งหมด ซึ่งจังหวัดฯ ไม่มีโรงงานรับซื้อผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนำผลผลิตไปจำหน่ายให้กับโรงงานที่รับซื้อในจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดระยอง อีกทั้งไม่มีจุดรับซื้อผลผลิตภายในพื้นที่หลายอำเภอ เกษตรกรต้องนำผลผลิตมาจำหน่ายเอง แต่ไม่ได้ราคามากนัก และค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวไม่คุ้มทุน จึงปล่อยให้ผลผลิตเน่าภายในแปลง

ทั้งนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา โดยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต เพื่อการบริโภคสด ขอความร่วมมือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย รับไปดำเนินการหน่วยงานละ 1,000 ตัน รวมทั้งกระจายผลผลิตภายในจังหวัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับซื้อผลผลิตในพื้นที่ จำนวน 1,000 ตัน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ รณรงค์การบริโภคสับปะรด จัดเป็นอาหารว่างในการประชุมต่างๆ พร้อมขอให้หน่วยงานซื้อสับปะรดผลสดจากกลุ่มเกษตรกร หน่วยงานละ 20 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 5 บาท เริ่มจำหน่ายในวันประชุมกรมการจังหวัดฯ เดือนมิถุนายนนี้ ส่วนระยะยาว ให้ส่งเสริมการแปรรูปสับปะรดในจังหวัดเชียงราย เพื่อยืดอายุและสร้างมูลค่าของผลผลิตออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

         …………

กังวาล ปริมา/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

12 มิถุนายน 2561

Comments

comments

Comments are closed.