องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินหน้าอบรมอาชีพ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์

04

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินหน้าอบรมอาชีพ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561) ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายสมรักษ์. ศรีอุทัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอพิชัยเปิดโครงการและพบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ (การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและฝึกทักษะให้ประชาชนที่มีการรวมกลุ่มจากกลุ่มต่าง ๆ ได้มีประสบการณ์ในการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำไปประกอบอาชีพ และเป็นการเพิ่มมูลค่า ทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตรในท้องถิ่น โดยการอบรมจะจัดอบรมให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับวันนี้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอพิชัยจำนวน 30 คน โดยเป็นการทำใส้กรอก ใส้อั่วสมุนไพร ปลาส้ม ขนม ครองแครง น้ำพริกแกงเผ็ด และแหนมหมู ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเจษฎา. ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย นายกำจร. อยู่เจริญกิจ เกษตรอำเภอพิชัย เข้าร่วมโครงการฯ  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.