เลขานุการนายกองค์การบริหารร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

37

 

เลขานุการนายกองค์การบริหารร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวิเชียร ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในพื้นที่ป่าในเมือง สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) นายพจน์ ชินปัญชนะ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินฯ ทั้งนี้เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ในใจคน ประกอบกับเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของหน่วยงานต่างๆ กับภาคประชาชนในการร่วมกันทำความดีผ่านการร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าในเมืองและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ภายในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมการปลูกต้นรวมผึ้งในสวนรวงผึ้ง ป่าในเมือง การเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพาะชำกล้าไม้ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเทียมไม้ เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ เยี่ยมชมดนตรีในสวน การชมวีดิทัศน์โครงการป่าในเมืองสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน และโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิทักษ์ป่าและการมอบบ้านสัญลักษณ์ให้แก่ผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งโครงการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ที่มีฐานะยากจนและปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน 2 ราย คือ นายวิชาญ ชาวบางมอญ อายุ 49 ปี และนายสยาม วังคีรี อายุ 38 ปี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชน เครือข่ายจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน.

Comments

comments

Comments are closed.