ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เดินทางมาบริจาคเลือดในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)

16

 

ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เดินทางมาบริจาคเลือดในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หน่วยแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเชียงราย ร่วมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน ของทุกปี

วันนี้ (14 มิ.ย. 61) ที่ภายในมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำหน่วยแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันรับบริจาคโลหิต เนื่องวันผู้บริจาคโลหิตโลก ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก และได้รับการร่วมบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยอีกด้วย

//////////////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Comments

comments

Comments are closed.