จังหวัดเชียงรายชูแหล่งท่องเที่ยวเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงราย

31

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ชูแหล่งท่องเที่ยวคุ้มพญามังราย อำเภอพญาเม็งราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ บนเส้นทางตามรอยพญามังรายมหาราช หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้สนใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น

วันนี้ (15 มิ.ย. 61) ที่บริเวณลานคุ้มพญามังราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ ประชาชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว แต่งกายด้วยชุดผ้าฝ้าย ผ้าเมือง และชุดชาติพันธุ์ต่างๆ ร่วมเปิดตัวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ตามโครงการ “ตามรอยเส้นทางพญามังราย” โดยมี นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วย นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพญามังรายมหาราช ที่ประดิษฐานภายในคุ้มแห่งนี้ ซึ่งได้มีการแสดงชุดไหว้สาพญามังราย จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย และการแสดงชุดมหาราชัน จากนักเรียนโรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “ตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช”
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ สร้างรายได้และกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับพญามังรายมหาราช ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักบ้านเกิดและประเทศชาติ รู้รักอัตลักษณ์ล้านนา และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งเป็นการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช โดยเชื่อมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตลอดจนสินค้าและบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย ได้แก่ คุ้มพญามังราย เนื่องจากในอดีต เมื่อครั้งที่พญามังรายมหาราช ได้เสด็จประทับส่วนพระองค์ ณ เนินเตี้ยๆ เป็นป่าละเมาะ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เพื่อหยุดพักกองทัพ และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพักผ่อนเป็นการส่วนพระองค์ จึงเสด็จไปตั้งไก่ป่าที่สันกลางทุ่งนา ต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้รับการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นซุ้มตั้งไก่พญามังราย หรือ คุ้มพญามังราย ตั้งอยู่ที่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3 ตำบลเม็งราย

ในปี พ.ศ. 2530 อำเภอพญาเม็งราย ร่วมกับกรมศิลปากร ได้ก่อสร้างคุ้มพญามังรายขึ้น และมีการทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพญามังราย จากที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย ไปประดิษฐานในคุ้มพญามังราย ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา ปัจจุบันคุ้มพญามังรายกลายเป็นสถานที่สักการะบูชา โดยเฉพาะในวันที่ 18 เมษายนของทุกปี ทางอำเภอพญาเม็งราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีงานไหว้สาพญามังราย
มีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการกำหนดให้คุ้มพญามังราย เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวใหม่
บนเส้นทางตามรอยพญามังรายมหาราช จึงเป็นการสร้างการรับรู้ และดึงดูดนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพญามังรายมหาราช ให้เดินทางมาเยือนคุ้มพญามังรายเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต

*************************

กังวาล ปริมา / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

15 มิถุนายน 2561

Comments

comments

Comments are closed.