โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกขอมอบสุขภาพที่ดีให้กับคุณและครอบครัวที่คุณรักด้วยชุดตรวจสุขภาพ

32

 

 

สุขภาพที่แข็งแรงเป็นรากฐาน  “ครอบครัว”  ที่มีความสุข

 

วัคซีนราคาพิเศษ

วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ                   2  เข็ม          3,500   บาท

วัคซีนป้องกันไข้สุกใส                     2   เข็ม         3,500   บาท

วัคซีนงูสวัด                                  1   เข็ม         6,500   บาท

วัคซีนไข้เลือดออก                         3   เข็ม         9,000   บาท

วัคซีนไข้หวัดใหญ่  4  สายพันธ์         1  เข็ม            590   บาท   

วัคซีนคอตีบ  บาดทะยัก ไอกรน         1  เข็ม            870   บาท

วัคซีนปอดอักเสบ                           1  เข็ม          2,790  บาท

วัคซีนตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่)               3  เข็ม             470  บาท

 

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

1.  ควรงดอาหารอย่างน้อย 8-12  ชั่วโมง  (ดื่มน้ำเปล่าได้)

2.  กรณีมีอัลตร้าซาวน์หน้าท้อง  ควรงดอาหารอย่างน้อย  6  ชัวโมง

3.  ผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก  14  วัน

4.  สมุดผลการตรวจสุขภาพจะจัดส่งให้ท่านภายใน  1-2 สัปดาห์

5.  สุภาพสตรีควรตรวจหลังหมดประจำเดือนอย่างน้อย  7-10  วัน

6.  เพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับท่าน  โปรดทำการนัดหมายก่อนรับการตรวจอย่างน้อย  1  วัน

 

มอบ ให้กับคุณ และคนที่คุณรักด้วยโปรแกรม  “ตรวจสุขภาพดี”     ตั้งแต่วันนี้ – 31  ธันวาคม  2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.  0-5521-2222  ต่อ  2409-2410    โทร.  1719

www.bangkokHospitalPhitsanulok.com

f bangkokHospitalPhitsanulokOfficial

 

 

 

Comments

comments

Comments are closed.