จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน มิถุนายน 2561

18

 

จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวกันอย่างพร้อมเพียง

วันนี้ ( 20 มิ.ย.61) ที่โรงแรมเมย์ฟลาววเอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายบำรุง  รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนของจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการจัดแถลงข่าวสื่อมวลชนของจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการได้พบปะกับสื่อมวลชนพร้อมนำข่าวสาร นโยบาย ต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกมาแจ้งให้แก่สื่อมวลชนและนำไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนให้ได้รับทราบต่อไป

สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้มีเรื่องที่น่าสนใจที่ส่วนราชการนำมาแจ้งให้แก่สื่อมวลชนได้รับทราบ ประกอบด้วย การเตรียมจัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่ หมู่ 8 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง โดยผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 พิษณุโลก การเตรียมจัดงานเกษตรนเรศวรเกษตรภาคเหนือตอนล่างเกษตรไทยก้าวสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชาสัมพันธ์การป้องกันไข้เลือดออก การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด และการพัฒนาบริการสาธารณสุข โดยผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก การเตรียมจัดงานย้อนอดีต 123 ปี วิถีเมืองพรหม ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม โดยนายอำเภอพรหมพิราม การเตรียมจัดงานผลไม้ กล้าไม้ ของดีอำเภอวังทอง ในระหว่างวันที่ 2 – 10 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง โดยนายอำเภอวังทอง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมใส่เสื้อสีเหลืองในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และการประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรโดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก การชี้แจงและประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนในหลักสูตร ระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก การเตรียมจัดงานประชุมไลน์แมค ในระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2561 ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก การชี้แจงและประชาสัมพันธ์การใช้แอพพิเคชั่น ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการจัดโครงการสร้างทักษะละส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และการชี้แจงและประชาสัมพันธ์งานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคและสลากออมสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส. จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามและแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมการแถลงข่าวได้นำข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับไปแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.