องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2561

10

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำบึงมาย ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการนี้ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการ รักน้ำรักป่า รักแผ่นดินฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจให้หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรเอกชน ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมการปลูกป่า และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้ระบบการจัดการพื้นที่กับภารกิจหน่วยงานและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนอีกทั้งเพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ภาวะโรคร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมกันรักษาป่าไม้ให้คงอยู่สืบไป โดยในครั้งนี้ได้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ อาทิ เช่น ต้นพยุง ต้นตะแบก ต้นมะค่าโมง ต้นยางนา ต้นอินทนิลน้ำ ต้นเสลา ต้นอินทนิลบก และต้นหว้า จำนวน 2,000 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่ พร้อมปลูกหญ้าแฝก รอบบึงที่ปลูกต้นไม้ เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน อีกจำนวน 5,000 ต้นด้วยกัน  –  ปวินท์ อินกล่ำ   รายงาน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5052″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.