ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ สนับสนุนเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในเขตชุมชนรอบค่ายฯ

14

 

 

ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ สนับสนุนเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในเขตชุมชนรอบค่ายฯ

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ สนับสนุนเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน พร้อมด้วยกำลังพล ๒๐ นาย จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล ถางหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ พัฒนาพื้นที่ชุมชนชาญเวชกิจพัฒนา, ชุมชนมาลาเบี่ยง และชุมชนราเมศวร เทศบาลนครพิษณุโลก ให้เป็นพื้นที่สีเขียว และพัฒนาเป็นสวนสมุนไพร โดยร่วมกับชุมชน, จิตอาสา และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ดูสะอาด ปลอดภัย และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ณ บริเวณพื้นที่กลางซอยวิสุทธิกษัตริย์๑๔ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

Comments

comments

Comments are closed.