อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานย้อนอดีต 123 ปี วิถีเมืองพรหม ประจำปี พ.ศ.2561

08

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานย้อนอดีต 123 ปี วิถีเมืองพรหม ประจำปี พ.ศ.2561
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม นางทัศนีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ที่ต่างพร้อมใจกันแต่งกายย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสารรถไฟขบวนที่ 408 จากสถานีรถไฟหนองตมมาลงที่สถานีรถไฟพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานย้อนอดีต 123 ปี วิถีเมืองพรหม ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานหน้าศาลท้าวมหาพรหม ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงปีก่อตั้งอำเภอพรหมพิราม เมื่อ พ.ศ.2438 โดยมี พระยาอินทุภูติภักดี เป็นนายอำเภอคนแรก และเป็นต้นตระกูลอินทุภูติ พร้อมทั้งรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ พ.ศ.2444 ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จประพาสต้นหัวเมืองฝ่ายเหนือ โดยมีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตามเสด็จ พร้อมตั้งชื่อ “ศรีภิรมย์” ให้เป็นชื่อตำบลของอำเภอพรหมพิราม ประกอบกับในอำเภอพรหมพิรามมีพื้นที่ 12 ตำบล 123 หมู่บ้านที่เข้มแข็งเป็นองค์ประกอบในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมมีการนำของดีแต่ละตำบลในอำเภอพรหมพิรามมาโชว์ อาทิ อาหารหวานคาวย้อนยุค การจำลองประเพณียกธง ฯลฯ โดยมีชาวอำเภอพรหมพิรามและชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมแต่งกายย้อนยุคมาร่วมงานจำนวนมาก.

Comments

comments

Comments are closed.