อบจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนา “ก้าวล้ำ นำสมัย ด้วยเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0”

24

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนา “ก้าวล้ำ นำสมัย ด้วยเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0”
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวล้ำ นำสมัย ด้วยเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0” จัดโดยบริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จำกัด โดยมี นายธฤต สำราญเวทย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ทั้งนี้เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีในการาอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำในการทำงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 200 คน ประกอบด้วยบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายในงานมีการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยพร้อมโซลูชั่นและนวัตกรรมใหม่ๆ ตามนโยบายของภาครัฐมานำเสนอต้นแบบเมืองอัจฉริยะหรือ สมาร์ท ซิตี้ (SMART CITY) 4.0 อาทิเช่น ระบบภาพและเสียงสื่อการเรียนการสอนยุค 4.0 , ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มาพร้อมซอฟแวร์บริหารบริหารและควบคุมจัดการด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย พร้อมทั้งระบบเตือนภัยและขำความช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน (Smart Energy) เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.