อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์และตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

42

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์และตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์และตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกันนี้ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงมุทิตาสักการะกับ พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก) ฉายา มหาวายาโม เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ภายในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการ พระภิกษุ และประชาชนร่วมแสดงมุทิตาสักการะจำนวนมาก
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก) ฉายา มหาวายาโม อายุ 47 พรรษา 27 วิทยฐานะเปรียญธรรม 9 ประโภค (ป.ธ.9), รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ,รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานในพิธี และมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อ่านพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก. 

 

Comments

comments

Comments are closed.