อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินภาค 7 “เยาวชนออมสิน รักษ์ธรรมชาติ”

58

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินภาค 7 “เยาวชนออมสิน รักษ์ธรรมชาติ”
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษรุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินภาค 7 “เยาวชนออมสิน รักษ์ธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ณ สวนรุกขชาติ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยธนาคารออมสินภาค 7 ภายใต้แนวคิด “เยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ” เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษาธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างและรักษาทรัพยากรน้ำและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านกลุ่มเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินที่เป็นกำลังสำคัญในการต่อยอดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเครือข่ายการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ความรัก ความสามัคคีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างผืนป่าและความร่มรื่นคืนสู่ธรรมชาติต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.