สปสช.เขต 2 พิษณุโลก แถลงข่าว โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปีงบประมาณ 2561

03

 

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก แถลงข่าว โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปีงบประมาณ 2561
    เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เขต 2 พิษณุโลก ร่วมกับ เขตสุขภาพ ที่ 2 คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง และโรงพยาบาลมหาวิยาลัยนเรศวร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแถลงข่าว โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง เขตสุขภาพที่2 ปีงบประมาณ 2561
โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 พร้อมด้วย นพ.ภูวนนท์ เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก นพ.ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง ผศ.นพ.ศิริเกษม สิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือดำเนินโครงการ นอกจากนี้ พล.ต.ท.วสันต์ วัสสานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 2 พิษณุโลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และ อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ภัทธารารีสอร์ท แอนด์ สปา จ.พิษณุโลก
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เปิดเผยว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดจากการแบ่งตัวของเซลเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนควบคุมไม่ได้หากปล่อยทิ้งไว้อาจลุกลามกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และพบมากเป็นอันดับ 3 ของมะเร็งทั้งหมดในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก รองจากมะเร็งตับและปอดโดยพบในเพศชายเป็นอันดับ 3 ของมะเร็งทั้งหมดและอันดับ 4 ในเพศหญิง ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มาเข้ารับการรักษาในช่วงระยะสุดท้ายและมีอัตรารอดชีวิตเพียงร้อยละ 15-20 เท่านั้น ดังนั้นการตรวจรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยประชาชนสามารถเก็บตัวอย่างอุจจาระด้วยตนเองจากนั้นนำส่งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)เพื่อตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระต่อไป  –   ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.